Natuurlijk trainen voor mens en hond  HONDENSCHOOL CUPPEN 

Puppycursus - Hondentraining - Gedragstherapie

Disclaimer


De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie.

De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

De inhoud van deze website, waaronder meer begrepen teksten, foto's, grafisch materiaal, namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Henk Cuppen. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voornoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te parafraseren of anderszins te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Opbellen
E-mail