Natuurlijk trainen voor mens en hond  HONDENSCHOOL CUPPEN 

Puppycursus - Hondentraining - Gedragstherapie

Sportieve socialisatie trainingen

Gedragstraining voor honden met een hoog risico op bijtincidenten

Op dit moment , juni 2017 zijn er 21 hondenrassen die, nu onder de noemer bijtgrage honden, voor de zoveelste keer negatief in het nieuws zijn. De typering bijtgraag geeft de betrokken rassen bij voorbaat al een negatief imago, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. Evenals ieder hondenras hebben ook dit type honden een gedegen opvoeding nodig. Door ze op voorhand als “bijtgraag” te bestempelen worden deze honden en hun eigenaren in een negatief daglicht gesteld. Vanzelfsprekend zal een beet van een hond van voornoemde rassen soms erger uitvallen dan die van een ander ras maar dat is lang niet altijd zeker. En wat is dan een bijtgrage hond? Die bestaat niet. Net zo min als een krabgrage kat en een vlieggrage vogel.

Staatssecretaris van Dam van economische zaken wil de eigenaren van deze hondenrassen verplichten een gedragscursus te volgen. Honden van dezelfde rassen die in het bezit zijn van een stamboom hoeven dat niet. Hierdoor wordt, zeer onterecht, de indruk gewekt dat een stamboom de garantie is voor een hond die niet zal bijten en dus geen hoog risico vormt voor een bijtincident. Kolder natuurlijk. Er zijn een heleboel redenen waarom een hond zal of kan bijten los van het ras waartoe hij behoort. En er zijn veel meer honden dan alleen de 21 voornoemde rassen die een lage bijtdrempel hebben. Dit is mede afhankelijk van de aanleg, het karakter en temperament van de betreffende hond, de situatie waarin de hond zich bevindt, de omstandigheden die ter plaatse van toepassing zijn en de stemming waarin de hond verkeert.

En dan? Wie zal deze honden en eigenaren gaan trainen? 99% van de hondenschoolhouders en gedragstherapeuten heeft de kennis en de ervaring niet om deze honden op een adequate manier te trainen. Dat geven ze zelf ook toe door deze rassen categorisch te weigeren op de door hun aangeboden trainingen. Dat is altijd al zo geweest. De meeste van deze honden werden en worden dus niet getraind omdat ze nergens terecht kunnen. En de eigenaren maar zoeken naar een goede training voor hun hond. Want de meeste eigenaren zijn serieus en willen heus wel.

Ik wil me niet in de discussie mengen en zal dat ook zeker niet doen. Er wordt namelijk te veel ongenuanceerde kletspraat verkocht en gediscussieerd en te weinig gedaan. Ik wil echter wel mijn mening geven. Een mening die gebaseerd is op het ruim 30 jaar beroepsmatig, succesvol, trainen van deze honden en de kennis die ik daarbij heb opgedaan. Daar waren nogal wat honden bij die, volledig onnodig, het advies euthanasie hadden gekregen van, de in Nederland in overvloed aanwezige, zogenoemde “deskundigen”.

Daarom bied ik de eigenaren van deze 21 hondenrassen en kruisingen maar ook andere agressieve honden een sportieve socialisatietraining aan die in groepsverband of individueel gevolgd kan worden. Deze training heet “Commitment agressie regulatie training”. Bij dit type gedragstraining wordt, eventueel agressief, bijtgedrag systematisch omgebogen naar acceptabel sociaal gedrag. Dit gebeurt met behulp van een techniek die gebruik maakt van de eigenschappen die aanwezig zijn in de aanleg van iedere hond. Maar beter is natuurlijk dat het risico op bijtincidenten voorkomen wordt door goede voorlichting en training voor baas en hond. Het verdient de voorkeur om daarmee al met een pup te beginnen.

Sportieve socialisatietraining pups hoog risicohonden in een groep 10 lessen €125,00

Sportieve socialisatietraining hoog risicohonden in een groep 10 lessen €125,00

Sportieve socialisatietraining hoog risicohonden individueel per uur €45,00 

Opbellen
E-mail