Natuurlijk trainen voor mens en hond  HONDENSCHOOL CUPPEN 

Puppycursus - Hondentraining - Gedragstherapie

Regels Cuppen Hondentraining 


Algemene regels: 


 1. Aanmelden voor een cursus bij voorkeur telefonisch of persoonlijk door aanmelding op een van de trainingslocaties.
 2. De betaling van een cursus dient contant te geschieden na de eerste les. Indien een cursist na de eerste les besluit de cursus toch niet te gaan volgen dan betaalt hij/zij alleen de gevolgde les contant.
 3. Indien u verhinderd bent om aan een les deel te nemen, verzoeken wij u dit 24 uur voor de les aan ons door te geven.
 4. Per cursus van 10 lessen mag men twee lessen inhalen mits er 24 uur van tevoren is afgezegd. Wij houden rekening met vakanties.
 5. Wanneer men een les verzuimd zonder afmelding dan zal deze les in mindering gebracht worden op de resterende lessen.
 6. Cursisten die 3 x zonder afmelding niet komen opdagen worden geacht geen interesse meer in de lessen te hebben en worden door ons uitgeschreven.
 7. Betaalde les- en cursusgelden worden niet gerestitueerd.
 8. Een afspraak voor een gedragsconsult dient 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 9. Iedere cursist(e) is verplicht voor zijn/haar hond WA verzekerd (wettelijke aansprakelijkheid) te zijn en is ook aansprakelijk voor de schade die zijn/haar hond veroorzaakt.
 10. Cuppen hondentraining is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan hond of eigenaar, opgelopen voor, tijdens of na de lessen. De trainingen geschieden geheel voor eigen risico van de cursist.
 11. Door het inleveren van het inschrijfformulier geeft de cursist aan de algemene voorwaarden en regels te kennen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden en regels en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen de beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen


Regels op het trainingsveld:


 • Honden dienen ruim uitgelaten te zijn alvorens de lessen beginnen. 
 • Mocht de hond op of rondom het terrein zijn behoefte doen dan dient u dit zelf op te ruimen.
 • Het oefenterrein wordt alleen betreden en verlaten met aangelijnde honden.
 • Honden mogen alleen los op aanwijzing van de instructeur.
 • Honden blijven vóór en na de les onder directe invloed van de eigenaar/geleider.
 • Het verdient aanbeveling de hond tot 3 uur voor aanvang van de lessen geen maaltijd meer te geven.
 • Cursisten dienen tenminste 5 minuten voor aanvang van de cursus op de cursusplaats aanwezig te zijn.
 • Het is niet toegestaan te roken tijdens de lessen.
 • Voor het volgen van de lessen heeft u een lederen halsbandje en een lederen riem met een lengte van ca. 1.00 m nodig. Breng altijd een speeltje mee, dit kan een tennisbal en sok, een touwflos of een ander zacht voorwerp zijn.
 • Mobiele telefoons dienen tijdens de lessen uit te staan.


 


 


 


 

 

Opbellen
E-mail